Bernat & Wawrzyniak Kancelaria Adwokacka

Odszkodowanie za wywłaszczenie nieruchomości

Inwestycje celu publicznego, w szczególności budowa dróg często wiążą się z pozbawieniem własności dotychczasowych właścicieli. Aby złagodzić skutki swojego działania Skarb Państwa musi wypłacić odszkodowanie za wywłaszczenie nieruchomości. Komu przysługuje odszkodowanie za wywłaszczenie nieruchomości ? Do otrzymania odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości uprawnieni są nie tylko właściciele gruntu ale także użytkownicy wieczyści, osoby, którym przysługiwało ograniczone […]