Bernat & Wawrzyniak Kancelaria Adwokacka

Category: Prawo ochrony środowiska.
Zmiana pozwolenia zintegrowanego

W toku eksploatacji instalacji objętej pozwoleniem zintegrowanym może powstać konieczność zmiany sposobu jej funkcjonowania bądź jej rozbudowy. Dla zgodnego z prawem dokonania tych działań niezbędna jest niekiedy zmiana pozwolenia zintegrowanego. Czy prowadzący instalację musi zgłosić rozbudowę albo zmianę sposobu jej funkcjonowania ? Podmiot prowadzący instalacje jest zobligowany do zgłoszenia organowi planowanych zmian w instalacji przed […]

Naruszenie pozwolenia zintegrowanego

Użytkowanie przez przedsiębiorcę instalacji wymagającej pozwolenia zintegrowanego podlega kontroli pod kątem przestrzegania określonych standardów. Jeżeli inspekcja ochrony środowiska stwierdzi naruszenie pozwolenia zintegrowanego przedsiębiorcę czekają różne konsekwencje od odpowiedzialności administracyjnej niekiedy nawet po odpowiedzialność karną. Naruszenie pozwolenia zintegrowanego grozi jego utratą W przypadku naruszenia warunków pozwolenia zintegrowanego organ może cofnąć udzielone pozwolenie bądź je ograniczyć. Należy […]

Pozwolenie zintegrowane

Pozwolenie zintegrowane jest decyzją administracyjną wydawaną przez wzgląd na ochronę środowiska. Jest ona wymagana w sytuacji gdy podmiot korzysta z instalacji powodującej znaczne zanieczyszczenie środowiska i zastępuje inne pozwolenia sektorowe. Pozwolenie zintegrowane ma zapewniać środowisku ochronę przy użyciu najlepszych dostępnych technik oraz zapobiegać przekroczeniu granicznych wielkości emisji. Czy wszystkie instalacje wymagają pozwolenia zintegrowanego ? Jak […]