O nas

Zespół Kancelarii zapewnia kompleksową obsługę prawną zarówno klientom indywidualnym jak i podmiotom gospodarczym.

Zespół Kancelariiadw. Mateusz Bernat

Ukończył studia magisterskie na kierunku prawo na Wydziale Prawa i Administracji  Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, broniąc pracę magisterską z zakresu prawa spółek handlowych. Aplikację adwokacką odbywał przy Izbie Adwokackiej w Bydgoszczy pod patronatem adw. Janusza Kanarka. Ponadto ściśle współpracował z wieloma renomowanymi Kancelariami Adwokackimi w Polsce. W toku aplikacji wielokrotnie reprezentował swoich Mandantów zarówno przed organami wymiaru sprawiedliwości jak również organami administracji publicznej.

W praktyce zawodowej adw. Mateusz Bernat zajmuje się sprawami z zakresu prawa karnego, prawa cywilnego, prawa pracy i prawa gospodarczego. Jego pasją jest prawo karne i prawo gospodarcze. Ze wspomnianych gałezi prawa prowadzi szkolenia. Dla rozwoju zawodowego i nakowego uczestniczy w konferencjach naukowych.

Adwokat Mateusz Bernat w swojej pracy skupia się przede wszystkim na efektywnym i skutecznym rozwiązywaniu problemów swoich Klientów. Niezwykle ważną dla niego kwestią jest to aby w czasie współpracy Mandanci posiadali pełną informację o wszelkich istotnych postępach w Ich sprawach. Sprawy prawne są często skomplikowane, dlatego priorytetem jest wyjaśnienie Klientom wszystkich zawiłości prawnych pojawiających się w czasie prowadzenia sprawy tak aby mając pełny obraz sprawy mogli podejmować właściwe decyzje.

Kontakt:

tel.: 723-912-025

mail: adw.mateusz.bernat@gmail.com

 

 

Zespół Kancelariiapl. adw. Joanna Wawrzyniak

Aplikant adwokacki przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Bydgoszczy, absolwent kierunku prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Już na studiach zdobywała doświadczenie współpracując z kilkoma Kancelariami Adwokackimi w Bydgoszczy, a aktualnie jest współpracownikiem Kancelarii Adwokackiej adw. Mateusza Bernata. Jej zainteresowania oscylują wokół prawa rolnego, prawa ochrony środowiska, prawa wodnego, prawa gospodarczego, prawa ubezpieczeń społecznych, prawa administracyjnego. Ze wskazanych wyżej dziedzin prowadzi szkolenia i pisze artykuły naukowe. Od kilku lat doradza podmiotom gospodarczym oraz prowadzącym działalność rolniczą w sprawach ze wskazanego zakresu.

Jako aplikant adwokacki doskonale radzi sobie w sprawach z zakresu prawa karnego.. Jest autorką kilku artykułów poświęconych postępowaniu karnemu. Z przedmiotowej dziedziny pisała pracę magisterską na temat „Znaczenia zagranicznych orzeczeń wydanych w sprawach karnych dla postępowania karnego prowadzonego w Polsce”, która została nagrodzona III miejscem dla najlepszej pracy magisterskiej w 2015 r.  na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Joanna Wawrzyniak jest również czynnym mediatorem sądowym wpisanym na listę prowadzoną przez Prezesa Sądu Okręgowego w Bydgoszczy. Jako mediator prowadzi mediacje rodzinne, gospodarcze i cywilne.

Kontakt:

tel.: 695-243-952

mail: joasiawawrzyniak@wp.pl