Bernat & Wawrzyniak Kancelaria Adwokacka

Szkolenia

Zespół Kancelarii prowadzi szkolenia z zakresu prawa i jego praktycznego stosowania dla przedsiębiorców, organów administracji publicznej, organizacji pozarządowych oraz rolników. 

Szkolenia są organizowane w siedzibie Klienta bądź w innym uzgodnionym miejscu i mają charakter  zamknięty.

Tematy szkoleń są uzależnione od zapotrzebowania Zamawiającego.

Przykładowe tematy szkoleń dla przedsiębiorców:

-  prawo pracy i ubezpieczeń społecznych,

- prawo gospodarcze ( w tym formułowanie umów),

- prawo zamówień publicznych,

- ochronna danych osobowych w przedsiębiorstwie,

- prawo podatkowe, uprawnienia przedsiębiorcy w postępowaniu podatkowym oraz karnoskarbowym,

- prawo ochrony środowiska w przedsiębiorstwie,

-  prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne.

Przykładowe tematy szkoleń dla organów administracji i jednostek budżetowych:

- prawo i postępowanie administracyjne,

- prawo wodne i prawo ochrony środowiska (w tym ustawa o odpadach)

- ochrona danych osobowych,

- prawo oświatowe.

Przykładowe tematy szkoleń dla rolników:

- dziedziczenie i podział gospodarstwa rolnego,

- umowy z udziałem rolnika ( umowa kontraktacji,  umowa składu, umowa dzierżawy),

- tworzenie grup producentów rolnych i ich funkcjonowanie,

-  dochodzenia odszkodowań za szkody w uprawach

Kancelaria współpracuje także z organizacjami pozarządowymi w zakresie poszerzania świadomości prawnej obywateli. Tematyka spotkań dotyczy praktycznego stosowania prawa w życiu codziennym.

W ramach takich spotkań omawiane są zagadnienia:

- prawa spadkowego,

- prawa pracy i ubezpieczeń społecznych;

- prawa rodzinnego;

- praw konsumenta i upadłości konsumenckiej;

- praw osoby pokrzywdzonej przestępstwem,

- prawa lokatorskiego.

W celu ustalenia szczegółów szkolenia i przedstawienia oferty zapraszamy do kontaktu.