Szkolenia

Zespół Kancelarii prowadzi szkolenia z zakresu prawa i jego praktycznego stosowania dla przedsiębiorców, organów administracji publicznej, organizacji pozarządowych oraz rolników. 

Szkolenia są organizowane w siedzibie Klienta bądź w innym uzgodnionym miejscu i mają charakter  zamknięty.

Tematy szkoleń są uzależnione od zapotrzebowania Zamawiającego.

Przykładowe tematy szkoleń dla przedsiębiorców:

–  prawo pracy i ubezpieczeń społecznych,

– prawo gospodarcze ( w tym formułowanie umów),

– prawo zamówień publicznych,

– ochronna danych osobowych w przedsiębiorstwie,

– prawo podatkowe, uprawnienia przedsiębiorcy w postępowaniu podatkowym oraz karnoskarbowym,

– prawo ochrony środowiska w przedsiębiorstwie,

–  prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne.

Przykładowe tematy szkoleń dla organów administracji i jednostek budżetowych:

– prawo i postępowanie administracyjne,

– prawo wodne i prawo ochrony środowiska (w tym ustawa o odpadach)

– ochrona danych osobowych,

– prawo oświatowe.

Przykładowe tematy szkoleń dla rolników:

– dziedziczenie i podział gospodarstwa rolnego,

– umowy z udziałem rolnika ( umowa kontraktacji,  umowa składu, umowa dzierżawy),

– tworzenie grup producentów rolnych i ich funkcjonowanie,

–  dochodzenia odszkodowań za szkody w uprawach

Kancelaria współpracuje także z organizacjami pozarządowymi w zakresie poszerzania świadomości prawnej obywateli. Tematyka spotkań dotyczy praktycznego stosowania prawa w życiu codziennym.

W ramach takich spotkań omawiane są zagadnienia:

– prawa spadkowego,

– prawa pracy i ubezpieczeń społecznych;

– prawa rodzinnego;

– praw konsumenta i upadłości konsumenckiej;

– praw osoby pokrzywdzonej przestępstwem,

– prawa lokatorskiego.

 

W celu ustalenia szczegółów szkolenia i przedstawienia oferty zapraszamy do kontaktu.