Bernat & Wawrzyniak Kancelaria Adwokacka

Pozwolenie zintegrowane

Pozwolenie zintegrowane jest decyzją administracyjną wydawaną przez wzgląd na ochronę środowiska. Jest ona wymagana w sytuacji gdy podmiot korzysta z instalacji powodującej znaczne zanieczyszczenie środowiska i zastępuje inne pozwolenia sektorowe. Pozwolenie zintegrowane ma zapewniać środowisku ochronę przy użyciu najlepszych dostępnych technik oraz zapobiegać przekroczeniu granicznych wielkości emisji. Czy wszystkie instalacje wymagają pozwolenia zintegrowanego ? Jak […]