Bernat & Wawrzyniak Kancelaria Adwokacka

Prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu

Do najczęściej popełnianych przestępstw przeciwko bezpieczeństwu w ruchu drogowym należy prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu lub środków odurzających. Z uwagi na stwarzanie zagrożenia nie tylko dla innych uczestników ruchu ale i dla siebie kierujący pojazdem może zostać surowo ukarany i pozbawiony prawa jazdy na długi czas. Jazda pod wpływem alkoholu nie zawsze bywa przestępstwem Dla […]