Bernat & Wawrzyniak Kancelaria Adwokacka

Skarga nadzwyczajna

Skarga nadzwyczajna jest nowym środkiem zaskarżenia pozwalającym na wzruszenie prawomocnego wyroku i ponowne rozpoznanie sprawy. Jej celem jest usunięcie z obrotu prawnego orzeczeń sądów naruszających zasady sprawiedliwości społecznej i praworządności. W związku z tym pozwala ona na podważenie wyroków i postanowień sądów wydanych zarówno w sprawach karnych jak i cywilnych. Przesłanki wniesienia skargi nadzwyczajnej Aby […]