Bernat & Wawrzyniak Kancelaria Adwokacka

Pozwolenie wodnoprawne w nowym prawie wodnym

Od 1 stycznia 2018 roku zmianie ulegną przepisy dotyczące wydawania pozwoleń wodnoprawnych. Z uwagi na to, iż pozwolenie wodnoprawne odgrywa istotną role dla zgodnego z prawem korzystania z wód warto przyjrzeć się tym zmianom. Charakter pozwolenia wodnoprawnego Na mocy ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku –prawo wodne pozwolenie wodnoprawne zostało objęte kategorią tzw. zgody […]