Bernat & Wawrzyniak Kancelaria Adwokacka

Zmiana pozwolenia zintegrowanego

W toku eksploatacji instalacji objętej pozwoleniem zintegrowanym może powstać konieczność zmiany sposobu jej funkcjonowania bądź jej rozbudowy. Dla zgodnego z prawem dokonania tych działań niezbędna jest niekiedy zmiana pozwolenia zintegrowanego. Czy prowadzący instalację musi zgłosić rozbudowę albo zmianę sposobu jej funkcjonowania ? Podmiot prowadzący instalacje jest zobligowany do zgłoszenia organowi planowanych zmian w instalacji przed […]