Bernat & Wawrzyniak Kancelaria Adwokacka

ZUS

Zasiłek chorobowy, zasiłek macierzyński, odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy, świadczenie rehabilitacyjne, renta z tytułu niezdolności do pracy, renta rodzinna czy też emerytura to świadczenia, które przysługują wszystkim osobom opłacającym składki na ubezpieczenie społeczne.

Jednak mimo prawidłowego wykonywania zobowiązań na rzecz ZUS, organ ten często wydaje decyzje odmawiające przyznania świadczeń ubezpieczonemu. W takim przypadku nie sposób zgodzić się z rozstrzygnięciem i należy je zaskarżyć poprzez wniesienie odwołania do sądu. W toku jego sporządzania niezbędne jest powołanie dowodów wskazujących na wadliwość decyzji. Z uwagi na skomplikowany charakter sprawy i nieugiętej postawy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych warto skorzystać w tym zakresie z pomocy adwokata.

Zakres usług Kancelarii w sprawach z ZUS

W zakresie prawa ubezpieczeń społecznych nasza Kancelaria posiada duże doświadczenie i oferuje Państwu pomoc w następujących rodzajach spraw:

– sprawy o ustalenie obowiązku podlegania ubezpieczeniom społecznym;

– sprawy o jednorazowe odszkodowanie za wypadek przy pracy;

– sprawy związane z uzyskaniem prawa do emerytury lub prawa do wcześniejszej emerytury;

– sprawy o przyznanie świadczenia rehabilitacyjnego;

– sprawy o przyznanie renty z tytułu niezdolności do pracy;

– sprawy innych świadczeń, w tym zasiłków i rent, przyznawanych przez ZUS i KRUS.

Pomoc Kancelarii może sprowadzać się zarówno do udzielenia porady prawnej, sporządzenia stosownego dokumentu, jak również reprezentację Klienta w toku toczącego się postępowania sądowego.