Bernat & Wawrzyniak Kancelaria Adwokacka

Upadłość konsumencka

Upadłość konsumencka stanowi trudne zagadanienie, zaś postępowanie w jej przedmiocie jest bardzo sformlizowane.

Dla kogo upadłość konsumencka ?

Upadlość konsmencka to instytucja mająca na celu pomoc dłużnikom w uzyskaniu umorzenia swoich długów. Z upadłości konsumenckiej mogą skorzystać zarówno osoby fizyczne, które nigdy nie prowadziły działalnosci gospodarczej jak i byli przedsiębiorcy.

Zakres usług Kancelarii

Zespół Kancelarii w ramach swej działalności w sposób kompleksowy udzieli informacji o:

– przesłankach ogłoszenia upadłości konsumenckiej,

– wpływu ogłoszenia upadłości konsumenckiej na sytuację majątkową dłużnika i jego rodziny,

– przyczynach oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej,

– składu masy upadłości upadłego dłużnika – konsumenta,

– jaką część wynagrodzenia za pracę może pobrać syndyk,

– ile renty względnie emerytury będzie ulegało potrąceniu przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w razie ogłoszenia upadłości konsumenckiej

Kancelaria przeprowadza swoich Klientów, przez to trudne dla nich postępowanie oferując swoje doradztwo, pomoc w sformułowaniu wniosku, pomoc w toku postępowania, a także reprezentację  przed Sądem.

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty.