Prawo rolne

Prawo rolne to niezwykle ważna gałąź naszej gospodarki. Jako prawnicy udzielamy pomocy prawnej rolnikom, grupom producenckim, spółkom oraz spółdzielniom rolnym. Do naszych adań należy świadczenie ddoradztwa prawnego, reprezentacji w sprawach przed oganami admiistracji publicznej ja również w Sądzie. Dzięki znajomości proceur oraz wiedzy z jakimi problemami borykają sie wskazane wyżej podmioty nasz Zespół jest w stanie znaleźć najlepsze dla Nich rozwiązanie oraz ochronić ich interesy.

W katalogu naszych usług znajdą Państwo między innymi:

– zniesienie współwłasności, której przedmiotem jest nieruchomość rolna;

– dochodzenie roszczeń z umów kontraktacji, dzierżawy, dostawy produktów rolnych i inne;

– doradztwo przy realizacji inwestycji;

– doradztwo i reprezentacja w postępowaniach w przedmiocie warunków zabudowy, zagospodarowania przestrzennego, uzyskanie pozwolenia na budowę;

– doradztwo w sprawach dotyczących dzierżawy gruntów i korzystania z prawa pierwokupu;

– przekształcanie nieruchomości;

– rekultywacja;

– odszkodowania od zakładów przemysłowych;

– dochodzenie odszkodowań za szkody w uprawach;

– obsługa prawna rolników indywidualnych, grup producentów rolnych oraz spółdzielni rolnych w tym ich tworzenie oraz przekształcanie;

– reprezentacja rolników indywidualnych, grup producentów rolnych oraz spółdzielni rolnych przed Agencją Nieruchomości Rolnych, Agencją Rynku Rolnego, Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa;

– reprezentacja rolników indywidualnych, grup producentów rolnych oraz spółdzielni rolnych przed organami podatkowymi i organami wymiaru sprawiedliwości;

– sporządzanie umów: kontraktacji, na dostarczenie produktów rolnych, umowy składu i innych;

– doradztwo w sprawach dotyczących dziedziczenia gospodarstwa rolnego;

– służebności, w tym służebności przesyłu;

– doradztwo w sprawach podatkowych oraz rolniczych ubezpieczeń spełecznych;

– doradztwo w sprawach dotacji z UE i budżetu Państwa;

– sprawy z zakresu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020;

– warsztaty i szkolenia dla rolników indywidualnych, grup producentów rolnych oraz spółdzielni rolnych;