Bernat & Wawrzyniak Kancelaria Adwokacka

Prawo rolne

Prawo rolne to niezwykle ważna gałąź naszej gospodarki. Jako prawnicy udzielamy pomocy prawnej rolnikom, grupom producenckim, spółkom oraz spółdzielniom rolnym. Do naszych adań należy świadczenie ddoradztwa prawnego, reprezentacji w sprawach przed oganami admiistracji publicznej ja również w Sądzie. Dzięki znajomości proceur oraz wiedzy z jakimi problemami borykają sie wskazane wyżej podmioty nasz Zespół jest w stanie znaleźć najlepsze dla Nich rozwiązanie oraz ochronić ich interesy.

W katalogu naszych usług znajdą Państwo między innymi:

– zniesienie współwłasności, której przedmiotem jest nieruchomość rolna;

– dochodzenie roszczeń z umów kontraktacji, dzierżawy, dostawy produktów rolnych i inne;

– doradztwo przy realizacji inwestycji;

– doradztwo i reprezentacja w postępowaniach w przedmiocie warunków zabudowy, zagospodarowania przestrzennego, uzyskanie pozwolenia na budowę;

– doradztwo w sprawach dotyczących dzierżawy gruntów i korzystania z prawa pierwokupu;

– przekształcanie nieruchomości;

– rekultywacja;

– odszkodowania od zakładów przemysłowych;

– dochodzenie odszkodowań za szkody w uprawach;

– obsługa prawna rolników indywidualnych, grup producentów rolnych oraz spółdzielni rolnych w tym ich tworzenie oraz przekształcanie;

– reprezentacja rolników indywidualnych, grup producentów rolnych oraz spółdzielni rolnych przed Agencją Nieruchomości Rolnych, Agencją Rynku Rolnego, Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa;

– reprezentacja rolników indywidualnych, grup producentów rolnych oraz spółdzielni rolnych przed organami podatkowymi i organami wymiaru sprawiedliwości;

– sporządzanie umów: kontraktacji, na dostarczenie produktów rolnych, umowy składu i innych;

– doradztwo w sprawach dotyczących dziedziczenia gospodarstwa rolnego;

– służebności, w tym służebności przesyłu;

– doradztwo w sprawach podatkowych oraz rolniczych ubezpieczeń spełecznych;

– doradztwo w sprawach dotacji z UE i budżetu Państwa;

– sprawy z zakresu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020;

– warsztaty i szkolenia dla rolników indywidualnych, grup producentów rolnych oraz spółdzielni rolnych;