Bernat & Wawrzyniak Kancelaria Adwokacka

Prawo ochrony środowiska

Prawo ochrony środowiska

Prawo ochrony środowiska i spełnianie jego wymogów jest brane pod uwagę przy wydawaniu wielu pozwoleń zwiaząnych z procesem inwestycyjno – budowalnym ale nie tylko.

 

Prawo ochrony środowiska przejawia się w wielu sprawach

Ta dziedzina prawa pojawia się w wielu innych sprawach np.przy rozpoczęciu prowadzenia działalności gospodarczej, w rolnictwie  jak również niekiedy w sprawach związanych z prowadzeniem gospoarstwa domowego.

W zakres usług Kancelarii wchodzą:

– obsługa procesu inwestycyjno – budowlanego pod kątem prawa ochrony środowiska, prawa wodnego i innych ustaw;

– reprezentacja w postępowaniu o pozwolenie na: wprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza, wprowadzenie ścieków do wód lub do ziemi, wytwarzanie odpadów i innych  przed organami właściwymi do tych spraw;

– reprezentacja przed organami odwolawczymi, Wojewódzkimi Sądami Adminitracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym;

– reprezentacja w postępowaniu o wydanie pozwolenia zintegrowanego, w tym przygotowanie wniosku, odwołania i skarg;

– reprezentacja w postępowaniu dotyczącym wydania decyzji o remediacji gruntu;

– reprezentacja w postępowaniu dotyczącym wydania pozwoleń wodnoprawnnych, ocen wodnoprawnych w tym przygotowanie wniosku, odwołania i skarg;

– wydawanie opinii prawnych dotyczących wpływu inwestycji na środowisko;

– doradztwo w zakresie przestrzegania norm ochrony środowiska;

– obsługa spółek wodnych i związków wałowych;

– reprezentacja w postępowaniu karnym w przedmiocie czynów zabronionych naruszających prawo ochrony środowiska

– sprawy z zakresu ustawy o odpadach

– sprawy z zakresu ustawy o ochronie przyrody;

– uzyskiwanie pozwoleń na budowę urządzeń instalacji;

– sprawy z zakresu OZE.

– szkolenia z zakresu prawa ochrony środowiska, prawa wodnego.