Bernat & Wawrzyniak Kancelaria Adwokacka

Prawo cywilne

Prawo cywilnePrawo cywilne to ta gałąź prawa, która dotyka praktycznie każdej sfery naszego życia. Od dokonania drobnych zakupów życia codzinnego, przez wyjazd na urlop po zakup domu towarzyszą nam relacje zawarte czy to w kodeksie cywilnym czy też ustawach pozakodeksowych.

Zakres usług Kancelarii

Zespół Kancelarii zapewnie swoim Klientom ochronę prawną praktycznie w każdej sferze stosunków prywatnoprawnych, a mianowicie sprawy z zakresu:

– sprzedaży konsumenckiej,

– najmu, dzierżawy;

– umowy sprzedaży i roszczeń z tym związanych;

– umów o dzieło i zlecenia

– zniesienia współwłasności;

– służebności;

– umowy darowizny;

– umowy o roboty budowlane;

– spraw z zakresu prawa osobowego: ubezwłasnowolnienie, uznanie za zmarłego, skierowanie osoby uzależnionej na przymusowe leczenie odwykowe

– i inne sprawy regulowane przez prawo cywilne