Bernat & Wawrzyniak Kancelaria Adwokacka

Prawo administracyjne

Prawo administracyjne to gałąź prawa obejmująca zespół norm generalnie-abstrakcyjnych o charakterze materialnym, mocy powszechnie obowiązującej w znaczeniu podmiotowym, regulujących sytuację prawną podmiotów niepodporządkowanych organom administracji publicznej.

Zakres uslug kancelarii z zakresu prawa administracyjnego

Oferujemy Państwu profesjonalne doradztwo oraz kompleksową obsługę prawną w szczególności w zakresie:

– reprezentowania przed organami administracji państwowej i samorządowej;

– uzyskania decyzji administracyjnych (warunki zabudowy i zagospodarowania terenu,  pozwolenie na budowę, pozwolenie na użytkowanie obiektu etc.);

– odwołań od wszelkich decyzji administracyjnych, reprezentowanie przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz przed Naczelnym Sądem Administracyjnym;

– odwołań od decyzji urzędów skarbowych, sprawy z zakresu ordynacji podatkowej;

– spraw z zakresu gospodarki nieruchomościami;

– spraw o zwrot wywłaszczonych nieruchomości;

– prowadzenia postępowań administracyjnych, w tym sporządzania odpowiednich pism, wniosków, odwołań, skarg do sądu administracyjnego oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego;

– przygotowywania opinii prawnych w sprawach z zakresu prawa administracyjnego, procedury administracyjnej oraz postępowania egzekucyjnego w administracji.

Oferujemy pomoc prawną w postępowaniach przed wszystkimi organami administracji publicznej, wojewódzkimi sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym w zakresie całego prawa administracyjnego materialnego. Kompleksowe usługi prawne świadczone przez Kancelarię obejmują prawo budowlane, prawo ochrony środowiska, prawo ubezpieczeń społecznych, sprawy z zakresu gospodarki nieruchomościami i o zwrot wywłaszczonych nieruchomości, odwołania od decyzji urzędów skarbowych, sprawy z zakresu Ordynacji Podatkowej oraz w zakresie postępowań zmierzających do uzyskania zezwoleń lub koncesji niezbędnych do podjęcia działalności gospodarczej.