Bernat & Wawrzyniak Kancelaria Adwokacka

Odszkodowania

Odszkodowania są finansową rekompensatą uszczerbku, który powstał u osoby poszkodowanej wskutek zdarzenia wywołującego szkodę. Kazdy poszkodowany ma prawo dochodzić go od podmiotu odpowiedzialnego za spowodowanie szkody bądź ubezpieczyciela, który przyjął na sieie odpowiedzialność za zdarzenie. Na odszkodowanie składa się rzeczywisty uszczerbek majątkowy oraz utracone korzyści.

Zadośćuczynienie za krzywdę i cierpienie

Należy zaznaczyć, że odszkodowania pokrywają szkodę majątkową. Za doznaną krzywdę i cierpienie poszkodowanemu, a czasem jego osobie bliskiej przysługuje zadośćuczynienie.

Obok odszkodowania i zadośćuczynieia można dochodzić renty i inncyh świadczeń

W niektórych przypadkach np. gdy zdarzenie spwodowało całkowitą niezdolność do pracy oraz brak pozytywnych widoków na przyszłość poszkodowany może domagać się renty. Należy zaznaczyć, że osoby bliskie po śmierci poszkodowanego mogą domagać się nie tylko zadośćuczynienia ale także zwrotu kosztów pogrzebu, kosztów leczenia, a nawet renty.

Zespół Kancelarii ma duże doświadczenie w dochodzeniu odszkodowania za:

-  wypadki komunikacyjne,

- błędy medyczne,

-  za szkody w uprawach,

- pożary, zalania i inne podobne zdarzenia,

- zwiazązane z zanieczyszczeniem środowiska spowodowanym przez zakłady przemysłowe,

- zadośćuczynienia za krzywdę i cierpienie,

- inne.