Prawo administracyjne

Oferujemy Państwu profesjonalne doradztwo oraz kompleksową obsługę prawną w szczególności w zakresie:

  • reprezentowania przed organami administracji państwowej i samorządowej;
  • uzyskania decyzji administracyjnych (warunki zabudowy i zagospodarowania terenu, pozwolenie na budowę, pozwolenie na użytkowanie obiektu etc.);
  • odwołań od wszelkich decyzji administracyjnych, reprezentowanie przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz przed Naczelnym Sądem Administracyjnym;
  • odwołań od decyzji urzędów skarbowych, sprawy z zakresu ordynacji podatkowej;
  • spraw z zakresu gospodarki nieruchomościami;
  • spraw o zwrot wywłaszczonych nieruchomości;
  • prowadzenia postępowań administracyjnych, w tym sporządzania odpowiednich pism, wniosków, odwołań, skarg do sądu administracyjnego oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego;
  • przygotowywania opinii prawnych w sprawach z zakresu prawa administracyjnego, procedury administracyjnej oraz postępowania egzekucyjnego w administracji.

Oferujemy pomoc prawną w postępowaniach przed wszystkimi organami administracji publicznej, wojewódzkimi sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym w zakresie całego prawa administracyjnego materialnego. Kompleksowe usługi prawne świadczone przez Kancelarię obejmują prawo budowlane, prawo ochrony środowiska, prawo ubezpieczeń społecznych, sprawy z zakresu gospodarki nieruchomościami i o zwrot wywłaszczonych nieruchomości, odwołania od decyzji urzędów skarbowych, sprawy z zakresu Ordynacji Podatkowej oraz w zakresie postępowań zmierzających do uzyskania zezwoleń lub koncesji niezbędnych do podjęcia działalności gospodarczej.