Odszkodowania komunikacyjne

Wypadki samochodowe są najczęstszą przyczyną poważnych obrażeń ciała, zagrażających życiu i powodujących trwałe inwalidztwo. Obowiązujące regulacje prawne pozwalają na uzyskanie odszkodowania od zakładu ubezpieczeniowego przez każdą osobą uczestniczącą w wypadku drogowym, o ile tylko nie była ona jego wyłącznym sprawcą.

Osobie poszkodowanej przysługuje przede wszystkim zadośćuczynienie za krzywdę, przewidziane w art. 445 kodeksu cywilnego. Jest to świadczenie pieniężne mające zrekompensować negatywne następstwa wypadku spowodowane obrażeniami ciała i rozstrojem zdrowia. Przy miarkowaniu zadośćuczynienia, bierze się pod uwagę wszystkie czynniki wpływające na rozmiar krzywdy – rodzaj i zakres obrażeń ciała, czas, przebieg i uciążliwość leczenia, dolegliwości bólowe, ograniczenia w samodzielności i normalnym funkcjonowaniu, konieczność rezygnacji z aktywności fizycznej, rozrywek. Z uwagi na brak jasno określonych kryteriów dotyczących wysokości tego świadczenia, na tym polu dochodzi do największej ilości nadużyć ze strony ubezpieczycieli, odszkodowania komunikacyjne na tym etapie zostają znacznie pomniejszone.

Ponadto, poszkodowany ma prawo do zwrotu wszystkich kosztów poniesionych w związku z wypadkiem, na podstawie art. 444 § 1 kodeksu cywilnego. Są to przede wszystkim koszty leczenia i związane z leczeniem – czyli zakup leków czy środków opatrunkowych, wizyty lekarskie, dojazdy do placówek medycznych. W zakres odpowiedzialności ubezpieczyciela wchodzą też koszty opieki nad osobą poszkodowaną, która z powodu obrażeń przejściowo straciła pełną samodzielność (np. z powodu unieruchomienia nogi w gipsie) czy inne koszty, takie jak dojazdy rodziny na odwiedziny w szpitalu.

Warto podkreślić, że odszkodowanie przysługuje nawet przy stosunkowo niewielkich lub nie pozostawiających trwałych następstw urazach, takich jak potłuczenia, nadwerężenia mięśni, skręcenia stawów. Warto zatem dochodzić przysługujących roszczeń nawet w pozornie błahych sprawach.

Podkreślić należy, że zarówno negocjacje z zakładem ubezpieczeniowym, jak również postępowania sądowe nie należą do łatwych. Ubezpieczyciel niezwykle często podejmuje działania zmierzające do uniknięcia odpowiedzialności cywilnoprawnej za zdarzenie ubezpieczeniowe. Ważne jest aby w takich sprawach nie działać pod wpływem emocji a zwrócić się do profesjonalnego prawnika, który w sposób rzetelny oceni stan faktyczny oraz prawny sprawy, przedstawi ryzyko oraz dostosuje odpowiednią taktykę procesową. Adwokat Mateusz Bernat proponuje swoim Klientom kompleksową, spełniającą powyższe wymogi obsługę prawną w zakresie odszkodowań, od negocjacji z ubezpieczycielem, poprzez ewentualne postępowanie sądowe do ostatecznego wyegzekwowania odszkodowania od zakładu ubezpieczeń.