Category: Prawo karne.
Pułapka zawieszenia wykonania kary

Zazwyczaj osoby, wobec których orzeczono karę pozbawienia wolności z warunkowym jej zawieszeniem są zadowolone. Nie trudno się dziwić, wszak osoba z tak określoną karą nie zostanie po uprawomocnieniu się wyroku wezwana do stawiennictwa w zakładzie karnym, ale… to wcale nie oznacza, że taka kara nie zostanie wykonana wskutek zarządzenia jej wykonania. Kwestia zarządzenia wykonania kary […]